Alliansen i Malmö

Idag 11.00 presenterar jag tillsammans med Stefan Lindhe, Ewa Bertz och Niels Paarup-Petersen ett valmanifest från Malmöalliansen.

22 skarpa förslag för de första 100 dagarna vid ett Alliansstyrt Malmö efter den 14 september.

Ni kan läsa vår debattartikel i Sydsvenskan här.

Annonser
Bild

Sänkta skatter är bra för Sverige

Skatter bild

Bild

Avskaffa turordningsprincipen

Turordning bild

Bild

Sänk bensin- och dieselskatten

Bensinskatt bild

Bild

Fler poliser, kameraövervakning och hårdare straff

Trygghet bild

Bild

Malmö behöver en ny agenda

Värderingar bild

”Allas lika värde är ingen självklarhet”

Skriver i dagens Sydsvenskan tillsammans med Aron Dominique om hatbrott. Artikeln är publicerad här.

Ni får också artikeln här:

Allas lika värde är ingen självklarhet

Nog är nog, alla ska känna trygghet! Vi blir bestörta över att upptäcka att Malmös synagoga åter blivit vandaliserad och att rabbin Shneur Kesselman fått saker kastade mot sig på väg till och från synagogan under helgen. Det värsta är att detta inte är första gången och, som situationen är, tyvärr inte den sista.

Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att Malmös judar ska kunna känna trygghet i vår stad igen. Kortsiktigt måste vi omgående börja ge tillstånd för kameraövervakning på utsatta platser. Det kanske inte är lösningen när gäller att stoppa hatbrott men det är ett sätt att bättre kunna utreda vem eller vilka som utför dessa brott.

Malmö behöver också fler patrullerande poliser, inte bara för Malmös judars skull, utan för hela stadens skull. Fler poliser i rörelse skapar en större trygghet men verkar också förebyggande på sikt. Hatbrott måste också prioriteras och ge hårdare straff. Det ska aldrig vara okej att hota någon på grund av deras tro.

Tyvärr är detta inte nog. Vi behöver en attitydförändring i Malmö, en förändring som kommer att ta tid och som måste börja inom skolan. När människor väljer att lämna Malmö utifrån att de inte känner sig trygga på grund av sin tro måste vi erkänna att något är fel. Vi måste tydligare i skolorna börja prata om vad som är rätt och fel, vad som är sunda värderingar. Alla människors lika, unika och okränkbara värde borde vara en självklarhet, det är det inte idag och det måste vi ändra på.

Mattias Grängzell och Aron Dominique, Kristdemokraterna i Malmö